Share

Uygulama Öncesi Bilgilendirme

Uygulama Öncesi Bilgilendirme

Hizmet alımı öncesi onam formu doldurmanız gerektiği için uygulamalar öncesi sizleri hem hazırlık ve hem de uygulama sonrası yapmanız gerekenler hakkında bilgilendiriyoruz ve işlemlere onayınızı alarak başlıyoruz.

Share post: